Gerbiami Mokytojai, Mokiniai, Mokyklos bendruomene,
Sveikiname Jus su Mokslo ir žinių diena.
Kviečiame kurti pažangią mokyklą, kuri ugdytų motyvuotą, drąsų ir iniciatyvų jaunimą.
Būkite veržlūs, atkaklūs ir kūrybingi!
Mokyklos administracija.
2019 -09 -02