Renginiai

2018 Grd 05

Gruodžio 4 dieną pradinių klasių metodinės grupės mokytojos ir pagalbos mokiniui specialistės vyko į Joniškio „Saulės“ pagrindinę mokyklą, kuri turi didelę patirtį ugdant specialiųjų poreikių vaikus, turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Mokykloje įsteigtos lavinamosios, socialinių įgūdžių ugdymo klasės ir Dienos užimtumo centras asmenims nuo 7 metų iki senyvo amžiaus, turintiems protinę, fizinę ir kompleksinę negalią.

Nepaprastai šiltai mus pasitiko mokyklos direktorius T. Armonavičius ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Valiukienė. Stebėjome pradinių klasių mokytojų vedamas pamokas, neformalaus švietimo užsiėmimus, pamatėme naujausias interaktyvias priemones bei jas išbandėme praktiškai. Žavėjomis mokytojų kambaryje įrengta virtuvėle, poilsio zonomis, išbandėme relaksacines kėdes. Labai šiltas bendravimas, pamatytos veiklos, mokymo priemonės pateisino mūsų lūkesčius. Užmezgėme bendradarbiavimo ir partnerystės ryšius. Galvojame, kad kitas draugiškas vizitas bus į mūsų mokyklą, kur mes dalinsimės savo gerąja patirtimi ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.

 Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė J. Vaitkevičienė

Metodinė išvyka 01
Metodinė išvyka 02
Metodinė išvyka 03
Metodinė išvyka 04
Metodinė išvyka 05
Metodinė išvyka 06
Metodinė išvyka 07
Metodinė išvyka 08
Metodinė išvyka 09
Metodinė išvyka 10
Metodinė išvyka 11
Metodinė išvyka 12
Metodinė išvyka 13
Metodinė išvyka 14
Metodinė išvyka 15

 

2018 Lap 30

Lapkričio 30 d. – paskutinį mėnesio penktadienį – mokykloje vyko tradicinė judrioji pertrauka, kurią organizavo Mokinių parlamento nariai. Geriausias judėjimo būdas – šokis. Todėl ir šis penktadienis nebuvo išimtis.

Parlamento nariai pasirinko žaidimą „Kaip Jurgelis daro“, ir visi judriojoje pertraukoje dalyvavę 1–8 klasių mokiniai galėjo išlieti energiją, kuo tiksliau atkartodami rodomus judesius.

judrioji pertrauka 2018 11 30 01
judrioji pertrauka 2018 11 30 02
judrioji pertrauka 2018 11 30 03
judrioji pertrauka 2018 11 30 04

2018 Lap 30

Mokytoja Jolanta Vaitkevičienė, apsilankiusi respublikinėje parodoje „Mokykla 2018“, kurioje gyvai ir interaktyviai buvo pristatomos ugdymo(si) metodikos, paslaugos švietimui, demonstruojamos naujausios mokymo(si) priemonės ir technologijos, susirado Inovacijų gido atstovą Aukštaitijos regionui ir organizavo jo susitikimą su mokyklos mokytojais. Iš arčiau teko ne tik susipažinti su interaktyviais kubais, interaktyviomis žaidimų aikštelėmis LU, interaktyviomis grindimis, mėtomu mikrofonu, bet ir kai ką išbandyti.

Interaktyvios priemonės 01
Interaktyvios priemonės 02
Interaktyvios priemonės 03
Interaktyvios priemonės 04
Interaktyvios priemonės 05
Interaktyvios priemonės 06
Interaktyvios priemonės 07

2018 Lap 29

Lapkričio 28 d. 1a kl. (mokyt. O. Ivanauskienė) ir 3a kl. (mokyt. A. Aleknavičienė) mokiniai dalyvavo baigiamajame projekto „Augu kartu su knyga: Maminukų akademija“ renginyje, kurį organizavo Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Projekto programa skirta skaitymo įgūdžių ugdymui, vaikų žodyno plėtimui, emocinės ir socialinės brandos vystymuisi.

Susipažinę, pažaidę, pakalbėję apie Pasaulio stebuklus vaikai kartu su Pelene parašė laišką Kalėdų seneliui.

Daugiau apie tai rašoma: http://www.panrbiblioteka.lt/lt/naujienos/6335-baigiamasis-projekto-augu-kartu-su-knyga-maminuku-akademija-renginys

 

rajono bibliotekoje 01
rajono bibliotekoje 02
rajono bibliotekoje 03
rajono bibliotekoje 04
rajono bibliotekoje 05
rajono bibliotekoje 06
rajono bibliotekoje 07
rajono bibliotekoje 08
rajono bibliotekoje 09

2017 m. Beržų progimnazija