Gegužės 30 d. mokyklos trečiokai, vadovaujami mokytojų Jolantos Vaitkevičienės ir Danutės Mikėnienės, surengė 4 klasių mokiniams atsisveikinimo su pradine mokykla šventę.

Nuėję į klases pas ketvirtokus ir papuošę juos pradinės mokyklos absolvento kepurėlėmis trečiokai atlydėjo visus į aktų salę. Visi ketvirtokai ir jų mokytojos į šventę atžygiavo raudonu „kilimu“. Šventė prasidėjo. Ją vedė Ignestė Eisenaitė ir Benas Balčiūnas. Skambėjo dainos, buvo pasakyti nuoširdūs žodžiai apie pirmąsias mokytojas – Reginą Kibienę ir Oną Ivanauskienę, apie tėvelius.

Progimnazijos direktorius pasveikino ketvirtokus ir, padėkodamas už labai gerą mokymąsi, pamokų lankymą, aktyvų dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, meninėje ir sportinėje veikloje, šauniausiems įteikė progimnazijos padėkos raštus.

Jausmingus padėkos žodžius mokyklai ir mokytojoms tarė 4a ir 4b klasių tėvelių atstovai.

Graži buvo šventė, nuotaikinga ir spalvinga.

Ketvirtokų išleistuvės 01
Ketvirtokų išleistuvės 02
Ketvirtokų išleistuvės 03
Ketvirtokų išleistuvės 04
Ketvirtokų išleistuvės 05
Ketvirtokų išleistuvės 06
Ketvirtokų išleistuvės 07
Ketvirtokų išleistuvės 08
Ketvirtokų išleistuvės 09
Ketvirtokų išleistuvės 10
Ketvirtokų išleistuvės 11
Ketvirtokų išleistuvės 12
Ketvirtokų išleistuvės 13
Ketvirtokų išleistuvės 14
Ketvirtokų išleistuvės 15
Ketvirtokų išleistuvės 16