Gruodžio 4 dieną pradinių klasių metodinės grupės mokytojos ir pagalbos mokiniui specialistės vyko į Joniškio „Saulės“ pagrindinę mokyklą, kuri turi didelę patirtį ugdant specialiųjų poreikių vaikus, turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Mokykloje įsteigtos lavinamosios, socialinių įgūdžių ugdymo klasės ir Dienos užimtumo centras asmenims nuo 7 metų iki senyvo amžiaus, turintiems protinę, fizinę ir kompleksinę negalią.

Nepaprastai šiltai mus pasitiko mokyklos direktorius T. Armonavičius ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Valiukienė. Stebėjome pradinių klasių mokytojų vedamas pamokas, neformalaus švietimo užsiėmimus, pamatėme naujausias interaktyvias priemones bei jas išbandėme praktiškai. Žavėjomis mokytojų kambaryje įrengta virtuvėle, poilsio zonomis, išbandėme relaksacines kėdes. Labai šiltas bendravimas, pamatytos veiklos, mokymo priemonės pateisino mūsų lūkesčius. Užmezgėme bendradarbiavimo ir partnerystės ryšius. Galvojame, kad kitas draugiškas vizitas bus į mūsų mokyklą, kur mes dalinsimės savo gerąja patirtimi ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.

 Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė J. Vaitkevičienė

Metodinė išvyka 01
Metodinė išvyka 02
Metodinė išvyka 03
Metodinė išvyka 04
Metodinė išvyka 05
Metodinė išvyka 06
Metodinė išvyka 07
Metodinė išvyka 08
Metodinė išvyka 09
Metodinė išvyka 10
Metodinė išvyka 11
Metodinė išvyka 12
Metodinė išvyka 13
Metodinė išvyka 14
Metodinė išvyka 15