2019 Bir 12

Birželio 11 d. Panevėžio miesto savivaldybėje vyko mokinių parlamento susitikimas su miesto vadovais. Susitikimo tikslas buvo ne tik susipažinti su vietos savivaldos veikla, bet ir aptarti, kokiomis nuotaikomis, problemomis ir idėjomis gyvena mokyklų mokiniai.
Susitikimas su miesto vadovais 01
Susitikimas su miesto vadovais 02
Susitikimas su miesto vadovais 03
Susitikimas su miesto vadovais 04

2019 Bir 12

Birželio 10 d. buvo skirta kultūrinei pažintinei veiklai. 5–8 klasių mokiniai su klasių vadovais vyko į istorinę-kultūrinę kelionę pagal duotą maršrutą. Reikėjo surasti nurodytus objektus, apžiūrėti, nustatyti architektūros stilių, nufotografuoti. Užduotis parengė istorijos mokyt. T. Puodžiūnas ir geografijos mokyt. E. Jackevičienė.
Kultūros diena 2019 01
Kultūros diena 2019 02
Kultūros diena 2019 03
Kultūros diena 2019 04
Kultūros diena 2019 05
Kultūros diena 2019 06
Kultūros diena 2019 07
Kultūros diena 2019 08

2019 Bir 07

Birželio 6 dieną į mokslo metų baigimo šventę rinkosi 1–3 klasių mokiniai. Šventę organizavo meno vadovė Virginija Eisenaitė, jai padėjo Vasaros mergaitė (Justina Stacevičienė). Po trumpo linksmo mokslo metų „aptarimo ir žinių patikrinimo“ žodis buvo suteiktas progimnazijos direktoriui S. Ambrazaičiui, kuris pasveikino visus su mokslo metų pabaiga ir padėkojo už labai gerą mokymąsi, pamokų lankymą ir aktyvią veiklą progimnazijos gyvenime, įteikdamas mokyklos padėkos raštus. Šventę paįvairino liaudies šokių kolektyvas „Aušrinė“ (vad. O. Ivanauskienė), dainavimo studija „Spalvinukai“ (vad. V. Ūsienė), pirmokų daina (mokyt. R. Jurkienė).
Linksmų, saulėtų ir saugių atostogų! Iki susitikimo rudenį!
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 01
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 02
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 03
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 04
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 05
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 06
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 07
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 08
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 09
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 10
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 11
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 12
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 13
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 14
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 15
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 16
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 17
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 18
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 19
Pradinukai baigė 2019 mokslo metus 20

2019 Bir 07

Birželio 6 d. vyko tradicinė ketvirtokų išleistuvių šventė. Mokytojos Jolanta Vaitkevičienė ir Danutė Mikėnienė atsisveikino su savo auklėtiniais, kurie baigė pradinę mokyklą ir kitais metais į mokyklą ateis jau į penktą klasę. Gražią šventę ketvirtokams paruošė 3b klasės mokiniai (mokyt. Kristina Klimkevičienė). Skambėjo jautrūs ir nuoširdūs žodžiai, nuotaikingos dainos. Progimnazijos direktorius pasveikino visus su sėkminga mokslų pabaiga, o patiems geriausiems – už mokymąsi, pamokų lankymą, aktyvų dalyvavimą popamokinėje veikloje – paspaudė ranką ir įteikė progimnazijos padėkos raštus.
Buvo ir graudu, ir linksma – išsiskyrėme, bet prasidėjo atostogos.
Ketvirtokų išleistuvės 2019 01
Ketvirtokų išleistuvės 2019 02
Ketvirtokų išleistuvės 2019 03
Ketvirtokų išleistuvės 2019 04
Ketvirtokų išleistuvės 2019 05
Ketvirtokų išleistuvės 2019 06
Ketvirtokų išleistuvės 2019 07
Ketvirtokų išleistuvės 2019 08
Ketvirtokų išleistuvės 2019 09
Ketvirtokų išleistuvės 2019 10
Ketvirtokų išleistuvės 2019 11
Ketvirtokų išleistuvės 2019 12
Ketvirtokų išleistuvės 2019 13
Ketvirtokų išleistuvės 2019 14
Ketvirtokų išleistuvės 2019 15
Ketvirtokų išleistuvės 2019 16

2017 m. Beržų progimnazija