2019 Geg 07

Gegužės 7 d. progimnazijos 2a klasės mokiniai, lankantys logopedines pratybas, vyko į „Vilties“ progimnaziją, kur dalyvavo regioninėje kompiuterinėje kalbos viktorinoje 2019. Mokinius viktorinai ruošė progimnazijos vyr. logopedė Asta Banelytė. Viktoriną sudarė du turai, kurių metu mokiniai gilino lietuvių kalbos žinias. Po viktorinos jie buvo apdovanoti padėkomis ir saldžiais prizais.
Kalbos viktorina 01
Kalbos viktorina 02
Kalbos viktorina 03
Kalbos viktorina 04

2019 Geg 06

Gegužės 6 d. įvyko 1–4 kl. skaitovų konkursas. Meninio skaitymo konkurse dalyvavo 12 skaitovų, kurie mėgaujasi žodžio skambumu, savo kalbos gražumu deklamuodami įvairių lietuvių autorių eilėraščius bei perduodami kūrinio nuotaikas skaitydami jų ištraukas. Juos vertino komisija, kurios pirmininke buvo direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Macė, meno vadovė V. Eisenaitė ir pradinio ugdymo mokytoja ekspertė J. Vaitkevičienė. Galėjome pasidžiaugti drąsiu ir įdomiu 1a klasės mokiniu Pijumi Levickiu, kuris savo tėvelio padedamas išmoko tarmiškai papasakoti padavimą apie Vadoklių kaimo atsiradimą. O konkursą laimėjo 3b klasės mokinė Luknė Skumbinaitė, padeklamavusi V. Palčinskaitės eilėraštį „Vėjas Vilniuje“. Ją paruošė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja K. Klimkevičienė. Luknė gegužės 9 d. Kazimiero Paltaroko gimnazijoje atstovaus mūsų mokyklai meninio skaitymo konkurse „Kalbos skrynelėje – vaikystės žodžiai“. Sveikiname nugalėtoją ir jos mokytoją!
1–4 klasių skaitovų konkursas 01
1–4 klasių skaitovų konkursas 02
1–4 klasių skaitovų konkursas 03
1–4 klasių skaitovų konkursas 04
1–4 klasių skaitovų konkursas 05
1–4 klasių skaitovų konkursas 06
1–4 klasių skaitovų konkursas 07
1–4 klasių skaitovų konkursas 08
1–4 klasių skaitovų konkursas 09
1–4 klasių skaitovų konkursas 10
1–4 klasių skaitovų konkursas 11
1–4 klasių skaitovų konkursas 12

2019 Geg 06

Norime pranešti džiugią žinią, kad mokyklos vadovas S. Ambrazaitis pasirašė bendradarbiavimo sutartį su JAV lituanistinės mokyklos „Lietuvėlė“ vadove Aukse Motto. Šios vadovės iniciatyva liepos mėnesį vyks tarptautinė stovykla „Aš ir tu – mes kartu“. Stovyklos koordinatore ir organizatore paskirta mokyklos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Jolanta Vaitkevičienė. Stovykla vyks Rokiškio rajone „Ilzenbergo“ dvare. Joje šalia mokinių iš JAV lituanistinės mokyklos „Lietuvėlė“ dalyvaus ir 4 mūsų progimnazijos mokiniai.
Stovyklos tikslai:
1. Priartinti paauglius mokinius arčiau prie Lietuvos ir taip aktualinti jų mokymąsi lituanistinėje mokykloje.
2. Įprasminti mokinių dalyvavimą lietuvių bendruomenės renginiuose siekiant, kad jie pasijaustų esą šios bendruomenės dalimi.
3. Padėti ieškoti tikrojo savęs. Parodyti, kad jie laiko save lietuviais, juose yra labai daug lietuviškumo ir todėl jie mokosi lietuviškoje mokykloje, nors jie turi Amerikos pilietybę.
4. Aplankyti Lietuvą ne kaip atostogų ar tėvų/senelių šalį, o kaip savo šaknų pradžią.
5. Padėti suvokti tikrąją artėjančio Lietuvos 101- mečio prasmę ir koordinuoti šio suvokimo perdavimą jaunesniems lituanistinės mokyklos mokiniams.
Džiaugiamės naujomis iniciatyvomis ir bendradarbiavimo partneriais.

2019 Geg 02

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, siekdamas ugdyti aplinkosauginį sąmoningumą, balandžio mėnesį pakvietė Panevėžio, Biržų ir Pasvalio rajonų ugdymo įstaigas dalyvauti konkurse „Perdirbtų žaislų istorija“. Šiame konkurse dalyvavo mūsų progimnazijos 2a, 3a, 3b ir 4a klasių mokiniai. Kiekvieno konkurse dalyvaujančio vaiko darbelis buvo individualus, nes sukurtas įdedant pastangų, vaizduotės ir kūrybiškumo. Buvo naudotos skirtingo tipo (plastiko, stiklo, popieriaus, siūlų) atliekos, iš jų pagaminti žaislai. Vaikų sukurtų žaislų nuotraukos gegužės 2 d. išsiųstos organizatoriams.

„Perdirbtų žaislų istorijos“ 01
„Perdirbtų žaislų istorijos“ 02
„Perdirbtų žaislų istorijos“ 03
„Perdirbtų žaislų istorijos“ 04
„Perdirbtų žaislų istorijos“ 05
„Perdirbtų žaislų istorijos“ 06
„Perdirbtų žaislų istorijos“ 07
„Perdirbtų žaislų istorijos“ 08

2017 m. Beržų progimnazija