2018 Geg 31

Gegužės 30 d. mokyklos trečiokai, vadovaujami mokytojų Jolantos Vaitkevičienės ir Danutės Mikėnienės, surengė 4 klasių mokiniams atsisveikinimo su pradine mokykla šventę.

Nuėję į klases pas ketvirtokus ir papuošę juos pradinės mokyklos absolvento kepurėlėmis trečiokai atlydėjo visus į aktų salę. Visi ketvirtokai ir jų mokytojos į šventę atžygiavo raudonu „kilimu“. Šventė prasidėjo. Ją vedė Ignestė Eisenaitė ir Benas Balčiūnas. Skambėjo dainos, buvo pasakyti nuoširdūs žodžiai apie pirmąsias mokytojas – Reginą Kibienę ir Oną Ivanauskienę, apie tėvelius.

Progimnazijos direktorius pasveikino ketvirtokus ir, padėkodamas už labai gerą mokymąsi, pamokų lankymą, aktyvų dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, meninėje ir sportinėje veikloje, šauniausiems įteikė progimnazijos padėkos raštus.

Jausmingus padėkos žodžius mokyklai ir mokytojoms tarė 4a ir 4b klasių tėvelių atstovai.

Graži buvo šventė, nuotaikinga ir spalvinga.

Ketvirtokų išleistuvės 01
Ketvirtokų išleistuvės 02
Ketvirtokų išleistuvės 03
Ketvirtokų išleistuvės 04
Ketvirtokų išleistuvės 05
Ketvirtokų išleistuvės 06
Ketvirtokų išleistuvės 07
Ketvirtokų išleistuvės 08
Ketvirtokų išleistuvės 09
Ketvirtokų išleistuvės 10
Ketvirtokų išleistuvės 11
Ketvirtokų išleistuvės 12
Ketvirtokų išleistuvės 13
Ketvirtokų išleistuvės 14
Ketvirtokų išleistuvės 15
Ketvirtokų išleistuvės 16

2018 Geg 28

kalbu kengura

Vasario 28 – kovo 2 d. Lietuvos mokyklų mokiniai įsijungė į Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo organizuojamą respublikinį projektą ,,Kalbų Kengūra 2018″. Projektą sudarė dvi programos: lietuvių kalbos (I programa) ir užsienio kalbos (II programa).

Lietuvių kalbos užduotis atliko ir už savo žinias organizatorių padėkos raštą gavo 7a kl. mokinė Akvilė Banytė (mokyt. V. Batavičienė). Bet dar labiau mokinei pasisekė anglų kalbos Kengūroje – iš surinkti galimų 200 taškų Akvilė surinko 197 ir pelnė Auksinės Kengūros diplomą. Anglų kalbos Kengūroje dar dalyvavo 5b kl. mokinys Lukas Pauliukonis. Jam taip pat skirtas padėkos raštas. Abu šiuos mokinius mokė mokytoja R. Karosienė.

Sveikinimai šauniesiems mokiniams ir jų mokytojoms.

2018 Geg 25

3a klasės mokiniai, paskatinti klasės mokytojos J. Vaitkevičienės, dalyvavo XXIII Internacional Contest My World piešinių konkurse (Lenkija) „I will tell you about my homeland“ („Aš tau pasakysiu apie savo tėvynę“). Gegužės 25 d. mokyklą pasiekė žinia, kad šiame konkurse Girius Markutis už savo piešinį pelnė diplomą. Konkurso organizatoriai atsiuntė padėką ir diplomanto mokytojai.

Sveikiname.

diplomas markuciui 01
diplomas markuciui 02
diplomas markuciui 03

 

2018 Geg 23

Gegužės 23 d. mokykloje vyko II turas sveikatinimo renginio „Linksmųjų žaidimų popietė-2“. Tai viena iš vykdyto projekto „Augu sveikas, žvalus ir laimingas“, kurį remia Panevėžio miesto savivaldybė visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, veiklų. Renginį organizavo projekto vadovė V. Ūsienė, geografijos mokytoja ir „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos“ koordinatorė progimnazijoje J. Ablėnė ir pradinių klasių mokytoja D. Mikėnienė.

Renginyje dalyvavo 3-okai, 4-okai ir 5b klasės mokiniai. Vaikai džiaugėsi turėdami galimybę judriai ir linksmai praleisti laiką.

Augu sveikas 01
Augu sveikas 02
Augu sveikas 03
Augu sveikas 04
Augu sveikas 05
Augu sveikas 06
Augu sveikas 07
Augu sveikas 08
Augu sveikas 09
Augu sveikas 10
Augu sveikas 11
Augu sveikas 12

2017 m. Beržų progimnazija