2018 Vas 20

3a klasės mokinių, kurie dalyvauja XXIII Internacional Contest My World piešinių konkurse „I will tell you about my homeland“ (Lenkija), piešiniai. „Aš tau pasakysiu apie savo tėvynę". Mokinius dalyvauti konkurse paskatino mokytoja J. Vaitkevičienė.

Piešinių konkursas 01
Piešinių konkursas 02
Piešinių konkursas 03
Piešinių konkursas 04
Piešinių konkursas 05
Piešinių konkursas 06
Piešinių konkursas 07
Piešinių konkursas 08

2018 Vas 20

Vasario 15-ąją dieną, minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ąsias metines, Beržų progimnazijos mokiniai dalyvavo protų mūšyje ,,Meilė ir Lietuva“, kurį mokyklos draugams paruošė mokinių parlamento nariai ir jiems vadovaujanti soc. pedagogė A. Narkevičienė. Užduotys ir klausimai buvo skirti ne tik Vasario 16-jai, bet ir ką tik praėjusiai Valentino dienai.

Žinių pasitikrinimas, azartas, pasitenkinimas teisingai atsakius, bendradarbiavimas komandoje – tai suteikė daug teigiamų emocijų. Pasibaigus protų mūšiui parlamento nariai pristatė dar vieną savo kūrinį – naują laidą „Beržynėlis“, kurią sukūrė Akvilė Banytė (7a kl.), Aurėja Kučiauskaitė (6b kl.) ir Amandas Bartuškevičius (6a kl.). Ačiū jiems už šypsenas ir gerą nuotaiką.

Protmūšis 01
Protmūšis 02
Protmūšis 03
Protmūšis 04
Protmūšis 05
Protmūšis 06
Protmūšis 07
Protmūšis 08

 

2018 Vas 20

Vasario 15 d. mokykla, pasipuošusi tautine atributika, linksmai ir nuotaikingai paminėjo Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio dieną. Sugiedoję Himną ir išklausę istorijos mokytojo T. Puodžiūno kalbos apie Vasario 16-osios dienos reikšmę šiandieniniame gyvenime, aktyviai dalyvavome sveikinimuose Lietuvai. Dramos būrelio atstovės (vadovė V. Eisenaitė), skudutininkų ansamblis (mokyt. R. Jurkienė), dainavimo studija „Spalvinukai“ (mokyt. V. Ūsienė), liaudies šokių ansamblis „Aušrinė“ (vadovė O. Ivanauskienė) kėlė šventinę nuotaiką, o lietuvių k. mokytojos V. Batavičienės mokiniai A. Bartuškevičius (6a kl.) ir A. Banytė (7a kl.) perskaitė savo laiškus-sveikinimus Lietuvai. Apibendrinamąjį sveikinimo žodį tarė ir mokyklos direktorius S. Ambrazaitis. Minėjimą užbaigėme bendra daina apie Lietuvą ir bendru šokiu.

Renginį vedė dramos būrelio vadovė V. Eisenaitė.

Vasario 16 - 01
Vasario 16 - 02
Vasario 16 - 03
Vasario 16 - 04
Vasario 16 - 05
Vasario 16 - 06
Vasario 16 - 07
Vasario 16 - 08
Vasario 16 - 09
Vasario 16 - 10
Vasario 16 - 11
Vasario 16 - 12

2018 Vas 20

„Žodis – 1918 metų vasario 16-osios Aktas – nebūtų galėjęs virsti kūnu – valstybe – jei nebūtų buvę savanorių, kurie tapo Lietuvos kariuomenės pamatu. Būtent jų atsidavimas ir kova padėjo pagrindus mūsų valstybei. Todėl minėdami 100 metų nuo Valstybės atkūrimo, kviečiame vasario 16 dieną uždegti žvakutę ant savanorių kapų. Degdamas žvakutę ant savanorio kapo, degi ugnį savo širdyje, pasiryždamas didiems darbams“, – tokį kreipimąsi gavome iš Lietuvos savivaldybių asociacijos.

Istorijos mokytojo T. Puodžiūno iniciatyva buvo nutarta prisijungti prie šios visuomeninės akcijos. Po du atstovus iš kiekvienos 5–8 klasės vyko į Ramygalos g. kapines ir uždegė žvakutes ant savanorių kapų.

Žvakutės savanoriams 01
Žvakutės savanoriams 02

2017 m. Beržų progimnazija