2018 Bal 16

Balandžio 14 d. Vilniaus Edukologijos universitete vyko XVIII Nacionalinis mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkursas, skirtas šio žymaus Lietuvos geografo gamtosauginių idėjų populiarinimui, kūrybiškumo ir meilės gimtajam kraštui ugdymui bei neformaliojo švietimo turtinimui. Dalyvauti konkurse pareiškė norą ir mūsų mokyklos mokiniai: Amandas Bartuškevičius (6a kl.) ir Akvilė Banytė (7a kl.). Mokinius konkursui ruošė ir į Vilnių lydėjo geografijos mokytoja metodininkė Jurgita Ablėnė.

c kudabos konkursas 01
c kudabos konkursas 02

2018 Bal 16

Balandžio 12 d., po pamokų, į protų mūšį rinkosi 5–8 klasių mokiniai. Protų mūšio tema – „Velykos ir jų tradicijos“. Renginį vedė mokinių parlamentas ir socialinė pedagogė A. Narkevičienė. Daugiausia taškų surinko ir nugalėtojais tapo 8b kl. komanda.

Po protų mūšio visi stebėjo III „Beržynėlio“ laidą.

 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16

2018 Bal 16

Balandžio 12 d. 3a kl. mokiniai Einartas Survila ir Dinara Kriaučiūnaitė (mokytoja metodininkė J. Vaitkevičienė) bei 3b kl. mokiniai Vika Zgurskytė ir Justas Misevičius (mokytoja metodininkė D. Mikėnienė) dalyvavo Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų 3 klasių mokinių ugdymo karjerai konkurse „Pasimatuok profesiją“. Renginio tikslas – susipažinti su profesijų įvairove, sužinoti, kur ir kaip galima įsigyti patikusią specialybę, praktiškai išbandyti save kurioje nors srityje, susipažinti su draugais. Mūsų komandos trečiokai išradingai atliko įvairias kūrybines ir praktines užduotis ir aktyviai dalyvavo viktorinoje apie profesijas.

pasimatuok profesija 01
pasimatuok profesija 02
pasimatuok profesija 03
pasimatuok profesija 04
pasimatuok profesija 05
pasimatuok profesija 06
pasimatuok profesija 07
pasimatuok profesija 08

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė Jolanta Vaitkevičienė

2018 Bal 16

Kas yra žiniukas? Žinių laidos vedėjas? Naujai įkurtos akademijos pavadinimas? Ne. Tai 1–4 klasių mokinukų veiklos, kurios ugdo mokinių įvairius gebėjimus bei kompetencijas matematikos, lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų bei kūno kultūros užsiėmimuose. Tuose užsiėmimuose mokiniai turi atlikti pradinių klasių mokytojų parengtas užduotėles. Įdomu tai, kad visi vaikai jas atlieka ne savo klasėje, ne pas savo mokytoją, bet keliauja į pasirinktos klasės ir veiklos vietas.

Vaikai buvo suskirstyti į 1–2 klasių ir 3–4 klasių grupes. Mokiniai mokėsi bendradarbiaudami ir bendraudami su kitos klasės draugais, kūrybingai veikdami siekė savo rezultato, patyrė naujų įspūdžių, mokėsi tolerancijos kitam, ugdė kantrybę, valią. Šios edukacinės veiklos praplėtė vaikų žinias, supratimą, gebėjimus ir ugdė įvairias kompetencijas.

Džiaugiamės 1–4 klasių mokiniais ir mokytojomis.

ziniuku savaite 01
ziniuku savaite 02
ziniuku savaite 03
ziniuku savaite 04
ziniuku savaite 05
ziniuku savaite 06
ziniuku savaite 07
ziniuku savaite 08

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė Jolanta Vaitkevičienė

2017 m. Beržų progimnazija