2018 Kov 22

Beržų progimnazijos mokinės Glorija Linda Parnitzke (5b), Toma Kripaitytė (5b), Rusnė Mašalkaitė (1a), Greta Staškūnaitė (1a), Roberta Rakašiūtė (1a) dalyvavo Panevėžio mokinių konferencijoje „Draugystė veža“. Konferencija vyko „Ąžuolo“ progimnazijoje.


draugyste veza 01
draugyste veza 02
draugyste veza 03
draugyste veza 04
draugyste veza 05
draugyste veza 06
draugyste veza 07
draugyste veza 08

2018 Kov 22

Vilniaus Simono Daukanto progimnazija organizavo tarptautinį pradinių klasių mokinių piešinių ir dailyraščio konkursą „Skaitau lietuvišką pasaką“. Iš konkurso organizatorių padėkos raštą gavo pradinių klasių mokytoja V. Ūsienė už mokinių skatinimą dalyvauti įvairiose kūrybinėse veiklose.

2018 Kov 21

Šiais metais pasaulinę Žemės dieną paminėjome kitaip – keliavome stotelėmis. Visiems 5–8 klasių mokiniams susirinkus į aktų salę, renginio koordinatorė, gamtosauginio komiteto vadovė J. Ablėnė įteikė „kelionės bilietus“. Kiekvienai klasei teko stabtelėti 4 stotelėse.

5–6 klasių mokiniams biologijos kabinete pas mokytojas A. Makštelienę ir V. Batavičienę reikėjo atlikti biologinius tyrimus ir bandymus. Pas informacinių technologijų mokytoją R. Špokevičienę mokiniai kūrė atvirukus „Žemei... vandeniui... draugui“. Pas muzikos mokytoją R. Jurkienę vyko šokiada, o mokytojos S. Arlauskienės kabinete – filmo peržiūra. Soc. pedagogė A. Narkevičienė vadovavo „Skulptūrų Žemei“ kūrybinėms dirbtuvėms.

7–8 klasės su mokytojomis R. Karosiene ir V. Markutyte kūrė koliažus „Pagarba man, tau ir aplinkai“. Technologijų mokytoja V. Staišiūnienė su mokiniais gamino sveikus kokteilius pagal Sveikatiados programą, o fizikos mokytoja L. Seliokienė leidosi „ratu per pasaulį“ ir vadovavo fizikiniams bandymams. Kol 7-okai su kūno kultūros mokytoju A. Kruliu stiprino sveikatą, aštuntokai atliko mokytojų J. Ablėnės ir T. Puodžiūno parengtas geografijos ir istorijos užduotis „Per knygą į pasaulį“. Mokytojams talkino kultūros renginių fotografas, menininkas, garso – vaizdo technikas Virginijus Benašas, siekiantis, kad vaikai išaugtų kūrybos, o ne vartojimo žmonėmis.

Aptariant visas veiklas nustatyta, kad jos buvo įdomios ir naudingos. Ir kitais metais norėtųsi paminėti Žemės dieną netradiciškai.

Mokinių sukurti darbai bus eksponuojami koridoriuose. Mokyklos fasadinėje pusėje jau plevėsuoja Žemės vėliava.

zemes diena 2018 01
zemes diena 2018 02
zemes diena 2018 03
zemes diena 2018 04
zemes diena 2018 05
zemes diena 2018 06
zemes diena 2018 07
zemes diena 2018 08
zemes diena 2018 09
zemes diena 2018 10
zemes diena 2018 11
zemes diena 2018 12
zemes diena 2018 13
zemes diena 2018 14
zemes diena 2018 15
zemes diena 2018 16

2018 Kov 19

Beržų progimnazijos bendruomenė prisijungė prie „Vaikų linijos“ organizuojamos akcijos „Savaitė be patyčių“, kuri jau daugelį metų vienija visas Lietuvos mokyklas. Šiandien mokiniai, mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai pasirašė mokinių Parlamento sukurtą deklaraciją „Aš UŽ...“.

Ši savaitė mokykloje paskelbta Spalvų savaite. Kiekvienas gali apsirengti tai dienai paskirtos spalvos drabužiais arba turėti aprangoje tos spalvos akcentą.

„Savaitės be patyčių“ veiklas koordinuoja socialinė pedagogė Aistė Narkevičienė.

savaite be patyciu 01
savaite be patyciu 02
savaite be patyciu 03
savaite be patyciu 04
savaite be patyciu 05
savaite be patyciu 06
savaite be patyciu 07
savaite be patyciu 08

2017 m. Beržų progimnazija