Spalio 9dieną 5a ir 5b klasių mokiniai stengėsi rasti atsakymą į klausimą: Kas yra karjera? Mokiniai atskleidė žodžio ,,karjera“ reikšmę, apgalvojo ir išreiškė savąją karjeros sampratą, stengėsi suprasti, kaip individuali karjeros samprata atskleidžia jų vertybes, polinkius ir kitas savybes. Klasės valandėlėje svečiavosi muzikos mokyklos mokytojas, kuris kvietė vaikus pagalvoti, gal jų karjeros vienas žingsnelis galėtų būti muzika.

Profesijos patarėja S.Arlauskienė

darbo paskirtis ir karjera2 01
darbo paskirtis ir karjera2 02