Pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ prisimename 1991 metų sausį, kuomet vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę.

Sausio 11-osios rytą visa mokyklos bendruomenė uždegė žvakutes ir taip prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Pamokų pradžioje mokiniai su mokytojais diskutavo ir prisiminė, kodėl yra minima Laisvės gynėjų diena.

Dienai įpusėjus aktų salėje vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas, kurį organizavo meno vadovė Virginija Eisenaitė. Renginio pradžioje tylos minute buvo pagerbti 1991 metų sausio 13-ąją žuvusieji už Lietuvos laisvę. Pagerbus mirusiuosius, skambant dainai „Aš mylėjau tave tau nežinant“, dramos būrelio nariai (vadovė V. Eisenaitė) skaitė P. Širvio eilėraštį „Vienišas kapas“. 8a kl. mokinė Akvilė Banytė apie sausio 13-ąją skaitė straipsnį, kurį paruošė vyr. istorijos mokytojas T. Puodžiūnas. 6b klasės mokinės (paruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė V. Ūsienė) šoko šokį, o tada visi kartu tradiciškai dainavo Eurikos Masytės dainą „Laisvė“. Mokiniai visą dieną prisiminė, kodėl Laisvės gynėjų diena yra svarbi kiekvienam iš mūsų.

Geografijos mokytoja metodininkė Jurgita Ablėnė, straipsnio ir nuotraukų autorė

2019 sausio 13 01
2019 sausio 13 02
2019 sausio 13 03
2019 sausio 13 04
2019 sausio 13 05
2019 sausio 13 06
2019 sausio 13 07
2019 sausio 13 08
2019 sausio 13 09
2019 sausio 13 10
2019 sausio 13 11
2019 sausio 13 12
2019 sausio 13 13
2019 sausio 13 14
2019 sausio 13 15
2019 sausio 13 16